آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه عکاسی-دکور

آتلیه عکاسی و دکورهای آتلیه ای

استفاده از دکور های متنوع در آتلیه عکاسی کودک و آتلیه عکاسی نوزاد

می تواند زیبایی عکس کودک را چند برابر کند به شرط آنکه خود سوژه که

کودک است تحت تاثیر دکور قرار نگیرد. بنابراین سعی کنید تا آنجا که ممکن

آتلیه کودک

است خود کودک سوژه قرار گیرد و متناسب با ژستی که به کودک می دهید

دکور مناسب با آن انتخاب شود.