آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه بارداری نیکی

هنگامی که به آتلیه و عکاسی بارداری نیکی برای گرفتن عکس بارداری

مراجعه می کنید، بین ما و شما پیمانی نانوشته و ناگفته وجود دارد. و آن

این که ما از عکس های و حریم خصوصی شما صیانت می کنیم و به هیچ

وجه در صورت عدم رضایت شما مبنی بر نگهداری عکس ها در سیستم ما،

آتلیه کودک

آنها را پس از چاپ از سیستم پاک خواهیم کرد. کلیه عکاسان و رتوشکاران

ما خانم می باشند. به ما اطمینان داشته باشید.