آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

معنی عکاسی بارداری یا آتلیه بارداری چیست

هنگامی که از دوران بارداری یا حاملگی و عکاسی از این دوران صحبت می کنیم

باید به خاطر داشته باشیم که این دوران زود گذر و کوتاه می باشد. معمولا بهترین

زمان برای عکاسی بارداری در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی 2 ماه آخر

آتلیه کودک

بارداری است. اگر تصمیم به عکاسی دارید بهتر است قبل از سپری شده این زمان

به آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی مراجعه کنید.