آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

نکاتی درباره عکاسی بارداری 2

عکاسی بارداری در خانه
خیلی از خانواده ها ترجیخ می دهند تا عکس های بارداری در خانه آنها انجام شود

زیرا احساس آرامش و راحتی بهتری می کنند. عکاسان خانم آتلیه کودک و

عکاسی بارداری نیکی هم به همین دلیل آماده عکاسی بارداری در منزل این عزیزان

هستند تا زوجین بتوانند عکس هایی از نحوه زندگیشان در مراحلی که نوزاد جدیدی

می خواهد به آنها افزوده شود، داشته باشند، ضمن آنکه می توانند در مراحل

عکاسی بارداری از وسایل و لوازم مورد نظرشان مانند گهواره استفاده کنند. ما در

آتلیه بارداری نیکی این امکان را برای همسران فراهم آورده ایم.

آتلیه کودک