آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی نوزاد 3

نوزادان موجودات حساس و دارای پوستی لطیف و حساس می باشند بنابراین

استفاده از تجهیزات مناسب و بدون ضرر برای پوست و چشم کودک اهمیت زیادی

دارد ضمن آنکه مراقبت در زمان عکاسی در یک آتلیه کودک و عکاسی نوزاد

خوب از طرف عکاس برای عدم صدمه زدن حین کار عکاسی اهمیت دارد. در

آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی تجهیزات و فلش های استاندارد آلمانی و نه

چینی استفاده شده است. ضمن آنکه بر خلاف بسیاری از آتلیه ها که برای خواباندن

کودک از شربت های مسکن و خواب آور برای عکاسی استفاده می شود در آتلیه

ما تنها زمانی از حالت خواب نوزاد عکاسی می شود که واقعا خود نوزاد به طور

طبیعی خسته شده باشد و بخواب برود.

آتلیه کودک