آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 2

عکاسی از نوزاد

گرفتن پرتره در عکاسی از نوزاد مستلزم هیچ گونه خرج اضافی نیست.

خرج زیادی نکنید. چند تا پرده ساده، دو سه تا تل و پابیون و یک لنز تله

برای این منظور کفایت می کند. برای گرفتن عکس از نمای نزدیک نوزاد

و بخصوص حالت خواب نوزاد توصیه می شود از والدین بخواهید تا نوزاد

را قبل از آوردن به آتلیه حمام ببرند و تا فاصله منزل تا آتلیه کودک نیکی

سعی کنند نوزاد نخوابد تا بتوان عکاسی از نوزاد را بخوبی و در حالت خواب

انجام داد.

آتلیه کودک