آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 3

عکاسی از نوزاد

در هنگام عکاسی از نوزاد توجه داشته باشید، که شما می خواهید

نوزاد را به تصویر بکشید و نه لوازم و وسایل جانبی کنار یا پشت

نوزاد را. در واقع سوژه نوزاد است و نه سبدی که نوزاد را در آن

قرار داده اید. پول خود را دور نریزید. سعی کنید در

آتلیه نوزاد از نوزاد عکاسی کنید و نه چیز دیگری. بنابراین

وسایل ساده ای برای عکاسی از نوزاد خریداری کنید.

آتلیه کودک