آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 4

عکاسی از نوزاد

معمولا در آتلیه های کودک و نوزاد رسم برآن است که برای عکاسی از نوزاد،

او را بر روی یک وسیله آی قرار می دهند که قابلیت انعطاف داشته باشد، مانند

صندلی کیسه ای که در بسیاری از مواقع گران قیمت هستند. به جای خرید های

گران قیمت بهتر است از یک بالش نسبتا نرم که روی آن را با پارچه ای ضخیم

می پوشانید، در آتلیه عکاسی نوزاد استفاده کنید. 

آتلیه کودک