آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 5

عکاسی از نوزاد

کاربرد پتوها و حوله های سفید حمام در ژست دهی نوزاد در عکاسی از نوزاد

بسیار مناسب خواهد بود زیرا نرمی و در عین حال ضخامت آنها باعث خواهد شد

تا بتوان نوزاد را در بین آنها فرم مطلوب را برای عکاسی داد. همانگونه که قبلا

نیز گفته شد استفاده از بالشت ها نیز در قوس دهی اندام نوزاد در هنگام

عکاسی از نوزاد کمک کننده است.

آتلیه کودک