آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 6

عکاسی از نوزاد

وجود یک پس زمینه ساده و یکدست می تواند روش مناسبی برای

عکاسی از نوزاد باشد. بنابراین از وسایل ساده برای این کار استفاده کنید،

مانند پتو های ساده، مانند صندلی های ساده، مانند صندلی ساده.

در طول عکاسی از نوزاد در آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی همواره سعی شده

تا از وسایل ساده استفاده شده است.

آتلیه کودک