آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

نکات مهم درباره عکاسی از نوزاد

وقتی والدین برای عکاسی از نوزاد به یک آتلیه کودک مانند آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی

مراجعه می کنند، در مورد فضای آتلیه به ویژه در فصل سرما حساس هستند. بنابراین سعی

دارند حتما به آتلیه ای بروند که محیطی گرم داشته باشند. از نکات مهم در عکاسی از نوزاد

، عکاسی از یک سوژه ثابت از گوشه های مختلف  و قرار دادن عکس های گرفته شده در

یک قاب است.

آتلیه کودک