آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی کودک 1

 معمولا در آتلیه کودک و عکاسی بارداری از مهمترین مسائلی که رو درروی عکاس

است آن است که کودکان خیلی غلاقه به عکاسی ندارند. به ویژه آنکه زمانی که

بچه ها مشغول بکار دیگری باشند. و نیز وقتی در آتلیه کودک دکورهای زیادی

که مورد علاقه آنان باشد. بنابراین گرفتن عکس از آنها در آتلیه کودک کار دشواری

است. به ویژه آنکه اکثر مواثع حواس آنها جای دیگری است. همواره از چالش های

اصلی عدم فوکوس عکس کودک و تار بودن عکس ها بدلیل جنب و جوش زیاد کودکان

است. اکنون سعی می کنیم که نشان دهیم چگونه یک عکاس باید مهارت های گرفتن

عکس از کودکان را بیاموزد.

آتلیه کودک