آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی کودک 2

همیشه کودکان به عنوان موجوداتی معصوم مد نظز هستند.پس یکی

از مهارت های مهم در عکاسی از کودکان در آتلیه کودک عکسی است

که معصومیت آنها را تحت شعاع قرار دهد.مثلا می توانید از حالتی از او

عکاسی کنید که به فکر رفته و به یک جا خیره شده است. این نوع

عکس ضمن طبیعی بودن چهره معصوم کودک را نیز به تصویرمی کشد.

آتلیه کودک