آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی کودک 3

راحت بودن برای کودکان در آتلیه کودک بسیار اهمیت دارد زیرا آنها

وقتی احساس راحتی کنند چهره شان نیز متاثر از همین راختی خواهد

بود. بنابراین از کودکان نخواهید که مانند مدل ها از خود ژست خاصی

را بگیرد بلکه اجازه دهید که خودش باشد و در یک فرصت مناسب

عکس مورد نظر خودتان را بگیرید.

آتلیه کودک