آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی کودک 5

یادتان باشد که هنگام عکاسی در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی از کودکان

نخواهید که در مقابل دوربین لبخند بزنند در حالی که باید کاری انجام دهید تا کودکان

خودشان از انجام کاری که می کنید، لبخند بزنند. با کودکان مهربان باشید تا آنها در

مقابل این مهربانی عکس العمل های خاص کودک خود را که همانا ژست های معمولی

و لبخندهای عادی خود را ارائه دهند.

آتلیه کودک