آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و آموزش عکاسی کودک 6

هنگامی که آماده عکاسی در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی شدید

از پدر و مادرها بخواهید که در هنگام عکاسی پشت سر شما قرار

گیرند و با اشاره شما تپه خودشان را صدا بزنند تا توجه کودک به

سمت شما جلب شود. حال می توانید عکس کودک را بگیرید. مهم

این نیست که کودک لبخند به لب داشته باشد کافیست حالات زیبای

صورتش را در عکس منعکس کنید.

آتلیه کودک