آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک-عکاسی از بالا

آتلیه کودک و عکاسی از کودک از بالا

اگر چه همیشه رسم براین است که در آتلیه کودک سعی می شود تا عکاس

هم سطح کودک قرار گیرد و آنگاه عکاسی کند. اما بعضی مواقع سنت شکنی

آتلیه کودک

و رو آوردن به نجوه دیگر عکاسی باعث جذاب شدن عکس های گرفته شده

خواهد شد. یکی از روش های عکاسی از بالا به کودک نگاه کردن و

عکس کودک را گرفتن است. بنابراین سعی کنید دوربین را بالتر از قد کودک

قرار دهید و از او عکاسی کنید.

آتلیه کودک