آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک-فوکوس چشم

آتلیه کودک و فوکوس روی چشم

تمرکز روی چشم کودک در آتلیه کودک اهمیت زیادی دارد. اولین نگاه بیننده

به عکس عموما معطوف چشم می شود. یادتان باشد برای این که در

آتلیه کودک بخواهید تمرکز دوربین را روی چشم های کودک ببرید حتما باید

تمرکز تک نقطه ای را روی دوربین فعال ککنید. تا به این ترتیب معصومیت

چهره کودک را بیشتر به بیننده القا کنید.

آتلیه کودک