آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 2

عکاسی از کودکان و برنامه ریزی برای عکاسی

برنامه ریزی برای عکاسی از کودکان می تواند در پیشبرد روند عکاسی راه گشا

باشد، این برنامهریزی می تواند درباره فعالیت های کودک حین عکاسی، پیش بینی

درباره مکان هایی که احتمالا کودک به آن مکان ها سر می زند، و غیره باشد.

آتلیه کودک

وقتی برای عکاسی از کودکان برنامه ریزی می کنید، موقعیت هایی که کودک در آنها

قرار میگیرد، مشخص شده و احتمالا می توانید در مورد زاویه قرار گرفتن دوربین و

نور معین راحتر می توان تصمیم گیری کرد.

آتلیه کودک