آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 3

ترفندهای عکاسی از کودکان و انتخاب سوژه

زمانی که می خواهید در آتلیه کودک از یک کودک عکاسی کنید باید بدانید روحیات کودک

مورد نظرتان چگونه است آیا کودک مورد نظر خجالتی است یا بچه ای بازیگوش و فعال.

ساکت است یا پر جنب و جوش، حرف گوش کن است یا برای خود. توجه به صحبت ها

دارد یا گوش به حرف نمی دهد. اصولا عکاسی از کودکان آرام بسیار آسان تر از کودکان

بازیگوش و فعال است. کودکان آرام توجه بیشتری به حرف های عکاس دارند. برای

آتلیه کودک

کودکانی که خیلی پر جنب و جوش هساتند باید آماده باشید، به این معنی که قبل از آمدن

کودک به آتلیه از روحیات کودک پرس و جو کنید و با آمادگی بهتری به سراغ عکاسی از کودکان

بروید تا بهتر بتوانید برای شکار آنها آماده شوید.

 آتلیه کودک

عکاسی

عکاسی از کودکان

کودکان

عکاس

آتلیه

مودک

آتلیه کودک

روحیات کودکان

بچه