آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 4

عکاسی از کودکان و ارتباط با کودک

تاثیری که عکاس روی کودکی که می خواهیم از وی عکاسی کنیم در چگونگی و کیفیت

عکس های گرفته شده از او زیاد است. سعی کنید با کودکی که می خواهید از وی

عکاسی کنید ارتباط برقرار کنید. با این کار کودک حس خوبی نسبت به عکاس و

آتلیه کودک

دوربین عکاسی بدست خواهد آورد و کار عکاسی از کودکان در آتلیه کودک ساده تر

خواهد شد. ارتباط خوب با کودک اوضاع عکاسی را راحت تر خواهد کرد و باعث می شود

تا حین عکاسی از کودک عکاس، کودک نیز سرگرم کارهای عادی خود شود بدون آنکه

وجود شما سبب پریشانی وی گردد.

 آتلیه کودک

عکاسی از کودکان

عکاسی

کودکان

عکس

آتلیه

کودک

آتلیه کودککس

ارتباط با کودک