آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 5

عکاسی از کودکان و دوربین عکاسی

دوربین های دیجیتال عکاسی و همچنین دوربین های عکاسی از کودکان دارای امکان

عکس برداری هستند. به این مفهوم که در آنها این ویژگی طراحی شده است تا هنگامی

که کودکان مشغول کارهای عادی خود هستند و بازی می کنند بتوانیم از آنها عکاسی کنیم

آتلیه کودک

بدون آنکه عکس های گرفته شده تار شوند یا از حالت فوکوس خارج شوند. با فعال نمودن

این ویژگی که روی دکمه ای قرار گرفته است، امکان گرفتن عکس هایی به مراتب با

کیفیت تر وجود خواهد داشت. 

آتلیه کودک

عکاسی

عکاسی از کودکان

کودکان

عکس برداری

عکس

فوکوس

دوربین

دوربین دیجیتال

دیجیتال

دوربین عکاسی