آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 6

عکاسی از کودکان و حرکات طبیعی کودک

عکاسان محترم باید توجه داشته باشند که هنگام عکاسی از کودکان در

آتلیه کودک به هیچ وجه  نباید از کودکان انتظار داشته باشند که  کودکان

به همه حرف های آنها گوش کنند یا اصولا  کودکان را وادار به انجام کار

آتلیه کودک

خاصی کنند یا این که ژست کودکانه مشخصی را بگیرند. بلکه بگذارند تا کودک

حرکات طبیعی خود را انجام دهند. وادار کردن کودک به انجام حرکات مورد

نظر عکاس برای عکاسی تاثیر مناسبی در عکاسی از کودکان نمی گذارد.

آتلیه کودک

سعی کنید با ایجاد ارتباط با کودک و شاداب کردن محیط آتلیه با موسیقی

یا با حرکات خود کودک را تشویق به همکاری کنید.

آتلیه کودک

عکاسی

کودکان

عکاسی از کودکان

آتلیه

کودک

آتلیه کودک

ژست

کودکانه

ژست کودکانه

حرکات طبیعی

حرکت

عکاس