آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی بارداری-شرایط عکاسی

عکاسی بارداری و شرایط عکاسی بارداری در دوران جدید

اگر به گذشته نه چندان دور نگاهی بیندازیم و دیدگاه های افراد را در مورد عکاسی بارداری بشنویم متوجه خواهیم شد که در آن دوران نظر مساعدی  درباره عکاسی بارداری وجود ندارد. زیرا اصولا اعتقاد براین بود که یک خانم باردار نه از لحاظ روحی و نه  به ویژه از لحاظ وضع جسمانی و ظاهری مساعد کار عکاسی بارداری نیست. زیرا پف کردن خانم ها در این زمان بسیار شایع است و اندام خانم ها نیز همانند قبل از دوران بارداریشان نیست. بنابراین اولین کسی که از گرفتن عکس بارداری طفره می رود خود خانم باردار است. اما در دوران جدید این تفکر ابتدا توسط خود خانم های باردار و سپس نظر جامعه تغییر کرده است. دوران بارداری اکنون به چشم یک دوران غیرقابل تحمل دیده نمی شود. بلکه همانند سیری طبیعی در دوران زندگی خدادادی نگریسته می شود. خانم های باردار امروزه علاقه مند هستند تا این موهبت الهی را جشن گرفته و خاطرات این دوران بارداری را برای خود و فرزندشان برای همیشه ثبت و زنده نگاه دارند. بنابراین شرایط تغییر کرده و هر روزه ایده های جدیدتری در ثبت این واقعه در عکاسی بوجود می آید. همانگونه که می دانید انواع عکاسی های بارداری و سبک های جدید عکس بارداری بوجود آمده است. سبک هایی مانند عکاسی داستانی که عکاسی بارداری به نوعی سعی دارد با عکاسی روایتی تصویری از این موهبت الهی داشته باشد،عکاسی فانتزی، عکاسی سیلوئت یا عکاسی ضد نور، عکاسی رمانتیک، عکاسی به کمک البسه خاص، عکاسی بعد از زایمان و عکاسی بارداری خانوادگی، عکاسی بارداری در طبیعت و ... 

در زیر نمونه های خارجی عکاسی بارداری نشان داده شده است. برای دیدن نمونه های اصلی لطفا به آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی با تعیین وقت قبلی مراجعه فرمایید.

آتلیه کودک

                           عکاسی بارداری - سیلوئت

آتلیه کودک

 

                                       عکاسی بارداری - عکاسی در طبیعت

 

آتلیه کودک

                                        عکاسی بارداری - عکاسی سیلوئت

 

آتلیه کودک

 

                                       عکاسی بارداری - عکاسی بارداری آتلیه ای

     برای دیدن نمونه های اصلی لطفا به آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی با تعیین وقت قبلی مراجعه فرمایید.

عکاسی

بارداری

عکاسی بارداری

آتلیه

کودک

آتلیه کودک

نیکی

آتلیه کودک نیکی

آتلیه خوب

عکاسی خوب

بهترین آتلیه عکاسی

خانم

باردار

خانم باردار

عکس

عکس بارداری

دوران بارداری

دوران

شرایط عکاسی

عکاسی ضدنورت

 

عکاسی سیلوئت

عکاسی فانتزی

عکاسی در طبیع