آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی در فضای باز-آسمان آبی

 عکاسی در فضای باز و زیر آسمان آبی

عکاسی در فضای باز و زیر آسمان آبی می تواند نشاط مضاعفی را در عوامل مانند

عکاس، والدین کودک و مهمتر از همه سوژه عکاسی یعنی کودک فراهم آورد. کشاندن

این عوامل به محیطی به غیر از محیط آتلیه کودک می تواند تاثیر بسزایی در نتیجه کار

عکاسی یعنی عکس های گرفته شده از کودک یا نوزاد بگذارد. نور طبیعی، محیط طبیعی،

آسمان آبی، زیبایی طبیعی محیط و هوای عالی از مهمترین عوامل در ایجاد این نشاط است.

اگرچه عکاسی در فضای آتلیه کودک دارای محسناتی است، اما عکاسی در فضای باز

و طبیعی با فطرت آدمیان هماهنگی بیشتری دارد. وجود مناظر طبیعی همانند کوه، دشت، جنگل،

رودخانه، دریا، کنار کلبه، سبزه زار، باغ و غیره کمک به بهبود حالت سوژه می گردند.

در زیر نمونه ای از عکس کودکان در فضای باز نشان داده شده اند.

آتلیه کودک

                   عکاسی در فضای باز - کودک و پارک

آتلیه کودک

                            عکاسی در فضای باز - کودک و اسباب بازی

آتلیه کودک

 

                                           عکاسی در فضای باز - کودک و حیوانات

آتلیه کودک

                                            عکاسی در فضای باز - کودک و باغ

آتلیه کودک

                                              عکاسی در فضای باز - کودک و بوستان

 

آتلیه کودک

                                             عکاسی در فضای باز - کودک و جنگل

 آسمان

عکاسی

فضای باز

عکاسی در فضای باز

عکاس

سوژه

سوژه عکاسی

عکاسی

آتلی

کودک

آتلیه کودک

نوزاد

خوب

آتلیه خوب

بهترین آتلیه کودک

نیکی

آتلیه نیکی

غرب تهران

بهترین آتلیه کودک سعادت آباد

بهترین آتلیه کودک شهرک غرب

قیمت

ارزان

اتلیه

اتلیه کودک