آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی در فضای باز-بازی کودکان

عکاسی در فضای باز و بازی کودکان در فضای باز

کودک در هنگام عکاسی در آتلیه کودک، علاقه ای به این کار ندارد. از دید کودک

هر کاری که با طبیعت او همساز نباشد، خسته کننده است. بنابراین در هنگام عکاسی

در آتلیه کودک احساس آرامش ندارد و زود خسته می شود به همین دلیل است که

عکاسان حرفه ای و مجرب باید بدنبال راه هایی جهت جلب توجه کودک کنند تا او زود

خسته نشود. اما وقتی عکاسی در فضای باز انجام می گیرد، مانند یک باغ یا یک پارک،

کودک در انجا حس گرفتار شدن ندارد و خود را آزاد می بیند. و در این فضا است که

عکاس می تواند عکس های طبیعی و عادی از کودک بگیرد.

در زیر نمونه ای از عکس های کودکانه در فضای باز امده است.

آتلیه کودک

 

                                                 عکاسی در فضای باز- کودک و مزرعه (آتلیه کودک نیکی)

 

 

آتلیه کودک

                                        عکاسی در فضای باز و کودک و دریا (آتلیه کودک نیکی)

آتلیه کودک

                                                                  عکاسی در فضای باز و کودکان در مهد کودک  (آتلیه کودک نیکی)

آتلیه کودک

                                               عکاسی در فضای باز و کودک و برف ( آتلیه کودک نیکی)

 

آتلیه کودک

                                             عکاسی در فضای باز و کودک و پارک جنگلی  (آتلیه کودک نیکی)

آتلیه کودک

                                                                            آتلیه کودک نیکی