آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد

عکاسی نوزاد و زاویه عکاسی

از مهمترین کارهایی که عکاس ها با آن روبرو هستند، مکانی است که از آن مکان زاویه

مناسبی برای عکاسی پیدا کند. در عکاسی نوزاد پیداکردن زاویه مناسب به خاطر آنکه

معمولا نوزادن در این دوره خیلی پوشیده هستند و فقط سر آنها معلوم است، بسیار دشوار

است. ضمن آنکه ممکن است نوزاد به دلیل بیدارشدن از خواب و یا حرکت یکدفعه باعث شود

عکاس نتواند زاویه مناسبی برای عکاسی پیدا کند.بنابراین یک عکاس نوزاد ماهر باید از

کوچکترین لحظات استفاده کند تا بر این مشکلات فائق آمده و عکس های مناسبی از نوزاد

 

آتلیه کودک

بگیرد. در اینجا باید به نکات زیر دقت داشته باشد.

برای ماندن کودک در حالت عادی هرگز سریع جابجا نشوید، بلکه به آرامی به نوزاد نزدیک شوید

بهتر است از عدسی هایی استفاده کنید که بتواند عکس هایی از نمای نزدیک از نوزاد بگیرد.

برای داشتن زاویه های مناسب عکاسی از والدین بخواهید تا نوزاد را روی پایشان یا روی شانه اشان

قرار دهند.