آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد - پرتره

عکاسی نوزاد و عکس پرتره

نوزادن همواره سوژه خوبی برای عکاسی نوزاد و کلا عکاسی می باشند.

مخصوصا وقتی می خواید از نوزاد عکس پرتره بگیرید. همواره می توانید

از نوزاد خود در حالات مختلف عکس های زیبایی بگیرید. مانند هنگام شیرخوردن،

حمام کردن، خوردن اولین خوراک، کوتاه کردن اولین بار ناخن ها، نگاه کردن نوزاد

به مادر و اطرافیان همه و همه می تواند به عنوان خاطرات نوزادی و کودکی

 آتلیه کودک

فرزندتان ثبت شود. این کار باعث می شود تا آرشیوی از تمام لحظات فرزند خود

در تمام ایام داشته باشید و در آینده شما و خودش با دیدن این عکس های نوزادی و کودکی

از آنها لذت ببرد. اما به خاطر داشته باشید عکس ها بیشتر پرتره باشد تا حالات صورت

نوزادتان کاملا در عکس دیده شوند. پس تا می توانید از نوزاد خود عکس بگیرید که

این دوره تکرار نخواهد شد.

آتلیه کودک