آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد - خنده

عکاسی نوزاد و عکاسی در حالت خنده نوزاد

اگر در حال عکاسی از نوزاد هستید به یاد داشته باشید که پدر و مادر

علاقه زیادی دارند تا عکس هایی که از نوزادشان می گیرید، طوری

باشد که نوزادشان در حال خندیدن است. اما می دانیم که نوزادان تمایلی

آتلیه کودک

به خندیدن ندارند. اما مواقعی است که نوزاد در حال فکرکردن و تماشای

اطراف خود یا حمام کردن است و یا حتی ممکن است چیز جدیدی یاد گرفته

باشد. در این حالت اگرچه ممکن است نوزاد نخندد اما صورتش کاملا طبیعی

است و این زمانی است که عکاس می تواند از نوزاد عکاسی کند.

آتلیه کودک