آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد-بهترین زمان عکاسی

عکاسی نوزاد و بهترین زمان مراجعه نوزاد برای عکاسی

زمان مراجعه برای عکاسی از نوزادان مانند کودکان نیست. نوزادن غیر

قابل پیش بینی هستند. زمانی که انتظار داریم بیدار باشند می خوابند و

آتلیه کودک

هنگامی که منتظریم بخوابند بیدار می شوند. همیشه عکاسی کودک در

خواب بهتر است. شاید هنگام مراجعه والدین برای عکاسی از آنها بخواهیم

 که نوزادشان را قبل از مراجعه  به آتلیه بیدار نگه دارند تا وقتی به آتلیه

می آیند بتوانیم عکس نوزاد را در حالت خواب بگیریم. بهتر است قبل از آمدن

به آتلیه کودک را به حمام ببرید تا در هنگام عکاسی آسان تر بخواب برود.

برای آنکه بتوانیم به کودک حالات مختلفی بدهیم. بهترین زمان برای

عکاسی نوزاد از یک آتلیه عکاسی خوب بین 5 روزگی تا 20 روزگی

نوزاد باشد.