آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی کودک

عکاسی کودک را می توان به 4 دسته عکاسی عمومی زیر مجزا کرد.

عکاسی کودک از نمای نزدیک یا کلوز آپ، عکاسی کودک از نمای نزدیک به دسته ای از عکاسی کودک و به طور کلی عکاسی گفته می شود که در آن عکاس سعی می کند تا از چهره کودک از نزدیک عکاسی کند. می دانیم برخی از کودکان بیش از حد فعال هستند و عده دیگری از آنان خجالتی و دوربین گریز هستند. بنابراین این وظیفه عکاس است تا از روحیات کودک آگاه شود و به نحوی با کودک برخورد کند تا بتواند بهترین عکس کلوزآپ را از کودک بگیرد.

آتلیه کودک

عکاسی کودک در حالت خواب، دسته دیگری از عکاسی کودک است که در آن عکاس سعی دارد تا از پدر و مادر بخواهد تا با شناخت آنان از روحیات  کودک او را بخوابانند تا امکان عکاسی راحت تر از کودک فراهم آید.از توصیه هایی که در آتلیه کودک به والدین می شود آن است که اگر مایلند چند عکس از حالت خواب کودکشان داشته باشند، سعی کنند تا جای ممکن از خوابیدن کودکشان قبل از آمدن به آتلیه کودک جلوگیری کنند تا کودک در آتلیه بخواب برود.

آتلیه کودک

عکاسی کودک ضد نور، دسته دیگری از عکاسی کودک، عکاسی با نورپرداری شدید یا به عبارتی ضد نور یا سیلئوت است. در این روش عکاسی کودک در جلو و فلش در پشت وی قرار می گیرد. شدت نور بالا باعث می شود که نور کودک به دوربین نرسد و در عوض سایه ای از کودک در دوربین نقش بندد.

آتلیه کودک

عکاسی کودک در حالت طبیعی. در این روش عکاسی کودک، عکاس به کودک اجازه می دهد که کارهای طبیعی خود را انجام دهد و او نیز از زوایای مختلف از کودک عکس های متعددی می گیرد که خیلی از وقت ها والدین از این نوع عکاسی انتخاب های بیشتری می کنند. آتلیه کودک