آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک

ژست دهی در آتلیه کودک

می دانیم که مسایل ریز در آتلیه کودک می تواند تاثیر

بسزایی روی ظاهر عکس بگذارد. زبان طبیعی بدن

می تواند در هنگام عکاسی یهویی در آتلیه کودک

مناسب باشد. ولی هنگامی که از کودکان عکاسی می کنید،

آتلیه کودک

آنها متوجه هستند که شما در حال عکاسی هستید. حال

استفاده از عکاسی حرفه ای به همراه ژست دهی زبان

بدن کارساز می شود. 3 نکته اساسی در این ژست دهی

نقش مهمی دارند.