آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 3

ژست دهی در آتلیه کودک

در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی 3 نکته مهم برای

ژست دهی کودکان و نوجوانان در یک عکس پرتره وجود دارد

که به قرار زیر است:

۱- دماغ    ۲- دیده ها ۳- جلوی سینه

آتلیه کودک

می توان کلیه این نکات را در جهت دوربین عکاسی یا با فاصله

از دوربین قرار داد.حال سعی می کنیم که چند حالت متفاوت را که

هنگام استفاده از این سه نکته می توان در آتلیه کودک و عکاسی

بارداری نیکی بکار می رود کنترل کنیم.