آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 4

 آتلیه کودک

درعکس بالا شما یک عکسی را که در فضای باز توسط

آتلیه کودک و عکاسی بارداری گرفته شده و یک پرتره است

را می بینید. در این سوژ از کودک خواسته شده است تا به

سمت دوربین نگاه کند. تا با ببیندگان ارتباط برقرار کند. این

به آن دلیل است که ما معمولا وقتی به یک عکس نگاه می کنیم

اول چیزی که می بینیم صورت و چشم سوژه است.