آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 5

در تصویر زیر سوژه ای را می بینید، که ژستی را گرفته که

معمولا در هنگام عکاسی مد سوژ ها این گونه ژست می گیرند

و معمولا این گونه ژست دهی در آتلیه کودک و بارداری نیکی

بیشتر توجه مخاطب را به پوشش سوژه تا خود سوژه جلب

می کند.در این تصویر سوژه به دوردست نگاه می کند، در

واقع تاکید سوژه بیشتر روی پوشش است و نه خود..

آتلیه کودک