آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 8

روش دیگر برای ژست دهی سوژه آن است که  بدون اینکه سوژه

را آگاه کنیم از او در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی و در

فضای باز آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی عکاسی کنیم

آتلیه کودک

به نحوی که بینی و سینه و چشم وی به دور از دوربی عکاسی

باشد اگر چه که ما به او به نوعی ژست مخفی می دهیم.