آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه عکاسی کودک - چه بپوشیم 3

آتلیه عکاسی کودک

برای عکاسی نیازی به آوردن تعداد زیادی کفش در آتلیه عکاسی کودک نیست

چنانچه می خواهید به همراه کودکتان در آتلیه عکاسی کودک عکس بگیرید به جای آنکه 

مجبور باشید برای هر دست لباسی که تعویض می کنید یک جفت کفش بپوشید بهتر است

بهتر است يك کفش شيشه‌اي یا بيرنگ داشته باشید تا هنگام عکاسی مناسب تمام لباس‌هاي

شما باشد در نتیجه احتیاج ندارید تا با تعویض لباستان كفشهایتان را نیز عوض کنید.

آتلیه عکاسی کودک

لباس هایتان در آتلیه عکاسی کودک ست باشد

بهتر است هنگام عکاسی در آتلیه عکاسی کودک چنانچه دارای قد بلندی هستید در عکس از

كمربند پهن و چنانچه دارای قدی کوتاه هستید از كمربند باريك استفاده كنید. باز هم بهتر است

رنگ كمربندتان با رنگ كفش‌هایتان جور باشد. همچنین در عکاسی بهتر است اگر كفش براق

پوشیده اید، كمربند شما نیز براق باشد، و چنانچه كفشی مات استفاده می کنید، كمربندتان نیز

مات باشد.

آتلیه عکاسی کودک