آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 7

در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی ترفند بعدی بکارگیری

رنگ های نزدیک به هم یا به عبارتی همسان می باشد. طیف های

همسان را در بک گراند و زمینه اصلی و خود کودک به کار بگیرید.

آتلیه کودک

استفاده از این ترفند باعث می شود تا حس یک دست بودن و یکسانی

بخصوصی به بینده دست دهد. بخصوص برای افرادی که در بکارگیری

رنگ ها احتیاط می کنند، گزینش ویژه ای می باشد.