آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 8

 آتلیه کودک

 در تصویر بالا، و در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی رنگ اصلی بدن، پوست کودک در نظر گرفته شده است و سایر رنگ های حاضر در تصویر به فرم همسان از رابطه رنگ ها گزینش شده اند. می توانید برای پیداکردن رنگ های همسان از امکان Kuler فتوشاپ و یا از یک امکان آنلاینمانند سایت پالتن بهره بگیرید. برای این منظورلازم است آن را بر روی Analogous ست کنید و  سپس رنگ اصلی خود را به آن اضافه کنید.