آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 9

در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی از این ترفند می توانید

برای همه رنگ های تنُد هم استفاده کنید. اصولا ان دسته از

رنگ هایی که معمولا با پوست چهره همسان هستند، تاثیر بیشتری

دارند. رنگ هایی مانند زرد قرمز نارنجی صورتی و…

آتلیه کودک

رنگ های خنثی  مانند سیاه، خاکستری، سفید تا زمانی که

غالب نیستند را میتوان در نظر نگرفت.