آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 11

در بخش های قبل راجع به حذف رنگ ها، ارتباط بین رنگ های

کنار هم و نیز رنگ های مکمل توضیح دادیم.در

آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی

چنانچه می خواهید به عکس های خود جلوه زیادتری بدهید،

آتلیه کودک

سایر ارتباطات مانند سه تایی برای گزینش سه رنگ و چهارتایی

برای گزینش چهار رنگ را تست کنید.