آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

مهد کودک های منطقه 22

اسامی مهد کودک های منطقه 22 تهران

نام مهد کودک

نشانی

تلفن

 مهد کودک مهریار

شهرک راه آهن - بلوار کاج - کوچه بنفشه سوم - پلاک  76

 

44724234

 مهدکودک گل های صالح

بلوار دهکده المپيک - زيبادشت بالا - ميدان لاله - خيابان گلستان سوم - پلاک 

 

44721704-5

مهد کودک ستارگان ریبا

بلوار دهکده المپيک - سه راه زيبادشت - کوچه رحيمي - پلاک 9

44711334

مهد کودک بهار پروانه ها شهرک راه آهن - ميدان اتريش - بنفشه نهم - پلاک 36 44707278
مهد کودک آهو شهرک راه آهن - بلوار اميرکبير - کوچه بنفشه يکم - پلاک 67 44701332-3
مهد کودک بنفشه بلوار دهکده المپيک - شهرک گلستان - بلوار کاج - بلوار اقاقيا - پلاک 51
44727676
,
44702065