آتلیه کودک

 

آتلیه کودک نیکی 

 

  0912-101-5083  

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

نمونه عکس ها

آتلیه کودک نیکی دارای دکورهای متعددی است. در زیر نمونه ای از عکس ها ی گرفته شده در آتلیه کودک نیکی

آورده شده است. برای دیدن نمونه های بیشتر می توانید با هماهنگی قبلی به آتلیه کودک نیکی مراجعه کنید. آتلیه کودک

نیکی ورودیه ندارد. در ضمن امکان عکاسی در فضای باز در آتلیه کودک نیکی وجود دارد. آتلیه کودک نیکی دارای

ده ها نمونه دکور متنوع است.