آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد - ترکیبی

عکاسی نوزاد - ترکیبی

در این عکاسی نوزاد معمولا سعی در این است تا اعضای نوزاد مانند دست، پا، دهان، سر، انگشت دست و سایر

اندام  نوزاد در یک قاب به نمایش گذاشته شود.

عکاسی نوزادآتلیه کودک