آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

چگونگی آرایش خانم های باردار برای عکاسی 1

برای آرایش آماده شوید

برای شروع آرایش در آتلیه عکاسی بارداری باید مطمئن شوید پوستتان در بهترین شرایط برای

این کار است. به عبارتی دیگر مطمئن شوید در هنگام عکاسی نیمی از کار آرایش را به درستی

انجام داده اید تا به این وسیله پوست صورتان صاف و شفاف به نظر آید ضمن آنکه آرایشتان تا

انتهای کار عکاسی بارداری ماندگار است..

هرگز در آتلیه عکاسی از مواد آرایشی براق و غلیظ استفاده نکنید زیرا باعث بازتاب نور نامناسب
در عکس خواهد شد. به ویژه مواد آرایشی مورد استفاده برای پوست صورت.
اگر میخواهید در فضای باز عکاسی شوید، شاید مایل باشید تا از کرم های ضد افتاب استفاده کنید.
ولی توجه داشته باشید کرم های ضد آفتاب امکان دارد که آرایشتان را خراب کند. همچنین بکارگیری
عینک نیز پیشنهاد نمی شود زیرا ممکن است قسمتی از آرایش شما را پاک کند. برای عکاسی زیر
نور افتاب می توانید از یک چتر استفاده کنید.