آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

چگونگی آرایش خانم های باردار برای عکاسی 3

چنانچه مایل هستید برای عکاسی در آتلیه بارداری روی آرایش چشم ها تاکید کنید و لازم است
آنها را برجسته نشان دهید حتما مطمئن شوید که قسمت های دیگر صورت را از یاد نبرده اید
و بر یک قسمت تاکید بیشتری نسبت به بخش های دیگر نداشته اید.
مقداری از آینه دور شوید و چهره خود را در یک آینه دیگر و با نوری دیگر و نیز از زوایای
دیگری مشاهده کنید تا اطمینان پیدا کنید که در همه زاویه ها و با نورهای متفاوت چهره تان
در بهترین حالت قرار گرفته است.

درست پیش از خارج شدن از خانه و رفتن برای عکاسی چند عکس خودانداز از خود بگیرد.

با این کار نوعی آزمایش قبل از انجام عکاسی اصلی انجام داده اید.