آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد - خواب

عکاسی نوزاد - خواب

بهترین حالت برای عکاسی نوزاد در حالت خواب است. به نوزاد در این وضعیت  می توان فیگور داد و هر

عکسی از وی گرفت.

عکاسی نوزاد