آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی نوزاد - شبیه سازی رحم مادر

عکاسی نوزاد - شبیه سازی رحم مادر

در این نوع عکاسی نوزاد که مخصوص نوزادان چند روزه تا 2 ماهه است، نوزاد را در داخل پارچه های

نازک پیچیده و به آنها فرم شبیه سازی شده رحم مادر را می دهند.