آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه بارداری و لباس 2

هر خانمی که قرار است کودکی را بدنیا بیاورد همواره در این فکر است که اگر قرار باشد

به آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی برود چه لباسی را بپوشد.در هنگام عکاسی در

آتلیه کودک

 

آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی مناسب بودن وضع ظاهری و آرایش صورت شرط

اصلی برای گرفتن عکس آتلیه ای خوب است.