آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش تغییر رنگ در فتو شاپ در عکاسی کودک 4

آموزش تغییر رنگ در فتو شاپ در عکاسی کودک 

 با این عمل رنگی را که گزینش شده است به کل تصویر

منتقل می شود. برای اینکه بتوانید فقط پتو را برنگ

مورد نظر تغییر دهید، بهتر است روی ماسک لایه

آتلیه کودک

تنظیماتی solid color کلیک کنید، حال به کمک Ctrl+I

ماسک را معکوس کنید. سپس به کمک یک قلم موی سفید

که وضوح (Opacity) آن  100%، است بر روی پتو

بکشید .